×

Søke Fiskevollen i 2023?

Slik søker du plass

Hvordan søke plass?

Fiskevollen musikkbarnehage er med i det samordnede opptaket i Oslo kommune og du kan søke plass via det kommunale søknadskjemaet du finner her. 

Sett opp Fiskevollen musikkbarnehage som alternativ en for ønsket barnehage. Dermed er du registrert som søker og du tilbys plass så snart vi har ledig plass til ditt barn.

Barn som er tilknyttet borettslaget, samt søsken til barn som alt går i barnehagen har prioritering og kommer høyere opp på ventelisten.

 Når må du søke for å ha rett til plass?

Hvis du ønsker plass hos oss anbefaler vi derfor at du søker senest 1. mars også for barn født i oktober eller november. Husk å lese vedtektene til barnehagen her

Husk å søke Fiskevollen som nummer 1. for å ha fordel av borettslagsproriteten og søskenprioriteten. 

Ønsker du og besøke oss?

Vi setter opp besøksdager i februar 2023(dato kommer). Du kan ellers ta kontakt via kontaktskjema på forsiden eller telefon 22613014 hvis du ønsker å besøke oss utover oppsatte besøksdatoer.