×

Søk plass

Slik søker du plass

Hvordan søke plass?

Fiskevollen musikkbarnehage er med i det samordnede opptaket i Oslo kommune og du kan søke plass via det kommunale søknadskjemaet du finner her.

Sett opp Fiskevollen musikkbarnehage som alternativ en for ønsket barnehage. Dermed er du registrert som søker og du tilbys plass så snart vi har ledig plass til ditt barn.

 Barn som er tilknyttet borettslaget, samt søsken til barn som alt går i barnehagen har prioritering og kommer høyere opp på ventelisten.

 

Når må du søke for å ha rett til plass?

·         Søknadsfrist for barn med rett til plass i august og september er 1. mars

·         Søknadsfrist for barn med rett til plass i oktober og november er 15. august