×

Barnehageplass i Fiskevollen til høsten?

 

Slik søker du!

Fiskevollen musikkbarnehage er med i det samordnede opptaket i Oslo kommune og du kan søke plass via det kommunale søknadskjemaet du finner her.

Sett opp Fiskevollen musikkbarnehage som alternativ en for ønsket barnehage. Dermed er du registrert som søker og du tilbys plass så snart vi har ledig plass til ditt barn.

Barn som er tilknyttet borettslaget, samt søsken til barn som alt går i barnehagen har prioritering og kommer høyere opp på ventelisten.

 1 mars er søknadsfrist for hovedopptaket i barnehagen 2021!

Besøke oss?

På grunn av koronasituasjonen vil vi i år ikke gjennomføre åpen dag som vanlig. Ta kontakt med oss på 22613014/fiskevollen.musikkbarnehage@gmail.com hvis du ønsker mer informasjon om barnehagen.