×

Årsplan for 2021 er klar!

Nytt i årsplanen i år er temaene "samarbeid med barnets hjem", "musikk" og planlegging, vurdering og dokumentasjon". Barnehagen innfører også praktisering av metodeverktøyet Circle of secuirty(COS) for å styrke arbeidet med den tilstedeværende voksne i barnheagen. Du kan lese årsplanen i sin helhet ved å klikke her.