×

Rampenisseobservasjon under dagens adventsamling

Under dagens adventsamling i Fiskevollen musikkbarnehage skulle oppskriftsmessig det andre lyset i adventsstaken tennes. Til bestyrer Thoruds store forskrekkelse hadde noen rampet samtlige av de nyinnkjøpte sølvfargede adventslysene i staken. Lysene var spesialkjøpt på Nille og er i en helt egen klasse hva gjelder lys til adventsstake.

Thorud ble da nødt til å bruke fjorårets lilla lys som la en liten demper på stemningen. 

Vi skal ta den skyldige

"Det er klart at det skuffer litt når vi må benytte fjorårets lys. Det var allikevel aldri aktuelt å avlyse dagens adventsamling, og vi fikk gjennomført resten av samlingen greit. Nå vil vi ha fokus på å få tak i den skyldige, slik at vi forhåpentligvis får tent det tredje lyset på mandag om en uke" Forteller Thorud i en kort kommentar til Fiskevollenmusikkbarnehage.no.

Ble observert på film

Grunnet covid-19 tiltak blir årets adventsamlinger sendt direkte via videostrøm. Ved analyse av dagens opptak kunne man ved flere anledninger skimte en skikkelse som kunne minne mye om fjorårets spilloppmaker-Rampenissen. Flere av barna på Måkene forteller også om at de observerte en nisse med grå lue dansende med et sølvfarget lys.

«Jeg var med en gang veldig sikker på at det var rampenissen som hadde rampet bort adventsstaken. Dette minnet meg mye om fjorårets hyss! Da jeg i tillegg så ham dansende med et sølvfarget lys i hånden, var jeg ikke lenger i tvil. Dette er en nissekontakt av tredje eller kanskje fjerde grad» Sier en representant for barnehagens førksolegruppe som fulgte dagens samling tett.

Fiskevollenbarnehage.no følger saken og kommer tilbake med mer utover i desember.