×

Korsang av full hals inne hos Måkene!

Tirsdager er fast kordag inne hos Måkene. Pedagogisk leder Martine instruerer, dirigerer og spiller for en engasjert gjeng med Måkebarn, mens barnehagemedarbieder Kenneth passer på å holde orden i rekkene med syngende barn.

Målet er at barna skal få erfaringer med å synge i et kor og bli glad i sang. I tillegg får ungene innledene trening i ulike oppvarmingsøvelser og blir kjent med ulike korbegreper. I perioden frem mot sommeren skal de fordype seg i både ukjente og kjente sanger.

Det er er ikke vanskelig å spore engasjement hos barna da det synges av full hals og tidvis med hele kroppen. For tiden terpes det på Bolla pinnsvin som jo kan regnes som en av våre klassiske norske barnesanger, men på sikt er målet og utfordre med litt andre varianter. 

I juni er hovedmålet at barna skal presentere deler av sitt felles sangreportoar på barnehagens musikkfestival, så vil tiden vise om det blir korsang ala Alf Prøysen eller Karpe som når helt hjem hos foreldrepublikumet.