×

Velkommen nye og gamle barn!

Hei alle foreldre og barn!

Nå er ferien slutt for mange og et nytt og spennende barnehagehalvår venter. For enkelte er dette det første møte med barnehagen og både barn og foreldre går en ny og spennende tid i møte. Kanskje grugleder man seg litt som Karsten (fra fortellingen om "Karsten og Petra"), og da han skulle begynne i barnehagen?

Den aller første tiden i barnehagen vil vi bruke på tilvenning og det og bli godt kjent med hverandre. Det er viktig at gamle barn kommer inn i sine vante rutiner etter ferien, samt at nye barn får god tid i tilvenningsfasen. 

Under følger litt praktisk info enkelte kjenner fra før, men som det er greit å gjenta.

 

Tilvenning

I tilvenningsperioden er det viktig at du er tilgjengelig og gir barnet korte dager i barnehagen. Alle barn har forskjellige behov og vi er opptatt av å møte disse behovene i samarbeid med dere som kjenner barnet best. Den aller første dagen er dere sammen med barnet hele dagen i barnehagen. Dette er en spennende dag med mye inntrykk og opplevelser for barnet og dere som foreldre. Etter dette tilpasser vi etter barnets behov og dere blir gitt videre føringer fra avdelingens leder. Alle blir gitt en tilvenningsansvarlig som følger barnet den første tiden som ny i barnehagen.Månedsplan

Kommer ila. august i Mykid!Førskolegruppen

Har oppstart torsdag 15. august! Foreløpig plan finnes i Mykid

 

Mat

Varmmat

Havregrøt

Matboks tur

Havregryn m/melk, biola

Varmmat

Knekkebrød eller brød

Knekkebrød eller brød  

Knekkebrød eller brød    

Knekkebrød eller brød    

Knekkebrød eller brød    


Det serveres melk og frukt til minimum et måltid om dagen. 

NB! Skal barnet spise frokost i barnehagen er det fint om dere tar med matpake!Åpningstider

Minner om at våre åpningstider er fra klokken 07.30 til klokken 16.45. Det er viktig at åpningstidene blir overholdt. Hvis dere skulle bli forsinket er det viktig at dere ringer og gir beskjed. På tlf 991 53 801 (Krabbene) eller 991 54 804(Måkene).  

 
Velkommen til oss alle sammen!