×

Tariffavtale i Fiskevollen Musikkbarnehage!

Nå får de ansatte i barnehagen en langt bedre pensjonsavtale og trygge arbeidsforhold(sakset fra udf.no)

17. januar inngikk Fiskevollen en tariffavtale med Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

Arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Cathrine Furu, er svært fornøyd.
- Selv om vi har hatt gode arbeidsforhold i barnehagen, har ikke forsikrings- og pensjonsavtalene vært på nivå med andre barnehager. Det er vi glade for at vi nå får. Så gir det også en sikkerhet for oss ansatte, med en avtale som er klar å forholde seg til.

Barnehagen har fram til nå hatt en innskuddsordning med 10 års varighet. Det vil si at om en ansatt gikk av med pensjon som 67-åring, ville pensjonen vært brukt opp når en ble 77 år. Etter det ville en vært overlatt til folketrygden. Med den nye hybridordningen er alle ansatte sikret en god pensjon livet ut.


Les mer her